Geschiedenis

Het Damcentrum is één van de mooiste historische plekjes van Leidschendam-Voorburg.

Voorstel gepresenteerd….

Al jaren debatterende diverse colleges en gemeenteraad over ons probleem.

Diverse acties zijn beloofd maar nooit nagekomen;
Men beloofde ons dat er maximaal 5000 voertuigen per etmaal over de sluisbrug zouden mogen komen (wat al een belachelijk groot aantal is voor bestemmingsverkeer). Nimmer is dit gehandhaafd en de gemeente is zelfs van mening dat er eigenlijk van dit aantal kan worden afgeweken.

Auto’s zouden milieuvriendelijker zijn waardoor men zich niet meer aan het (nimmer gehandhaafde) aantal van 5000 hoeft te houden. Er zou een derde brug komen die aansluit bij de A4 zodat sluipverkeer wordt tegengegaan.

Thuis aan de Sluis

Dit voorstel werd samen met een voorstel gepresenteerd hoe het doorgaand verkeer bij de sluis zou worden aangepakt.
Het plan van de derde brug is in de gemeenteraad afgewezen en nimmer is meer teruggekomen op ons probleem van de verkeersoverlast alhier.

Contactformulier

Contactgegevens

Thuis aan de Sluis

Redactie Thuis aan de Sluis