wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

redactie thuisaandesluis

12 februari 2024

wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

Naar aanleiding van de motie “Een fijn thuis aan de sluis”, de toenemende leegstand van winkels, de (on)veiligheid voor voetgangers en fietsers en slechte luchtkwaliteit is besloten een integraal verbeterplan voor ons gebied te maken.

Vanuit het college is Wethouder van Eekelen  de eerst verantwoordelijke wethouder voor zo’n plan.

Op 29 januari is er een commissievergadering belegd over onder meer deze onderwerpen. Deze vergadering is terug te zien via deze link:

Agenda Leidschendam – Commissie Samenleving maandag 29 januari 2024 19:30 – 21:05 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Er is inmiddels gestart met een werkgroep verbetering Damplein waar bewoners van het Damplein samen met ondernemers voorstellen zullen doen tot verbetering van het plein zelf.  Om goede keuzes te kunnen maken is aan de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar een aantal rand voorwaardelijke zaken:

  • Hoe kan de akoestiek van het plein verbeterd worden zodat bij activiteiten er minder overlast voor de omwonenden ontstaat ?
  • Welke belasting kan de vloer hebben zonder dat schade aan het dak van de parkeergarage ontstaat ?
  • Laat een tuinarchitect een ontwerp maken hoe het plein meer groen kan krijgen en akoestische verbeteringen aanbrengt
  • Hoe is de toegang naar het plein veiliger en aantrekkelijker te maken ? (Damlaan niet erg aantrekkelijk om te winkelen en gevaarlijk kruispunt bij Damstraat)

Verslag van de bijeenkomst:

Bijeenkomst dinsdag 9 januari 2024 werkgroep Damplein verslag

De gemeente heeft beloofd om deze zaken voor de zomer op inspraakmomenten met de buurt te bespreken.

Inmiddels is er volop aandacht voor het gebied in de pers. Diverse publicaties en uitzendingen treft u hier onder:

https://www.midvliet.nl/podcasts/midvliet-actueel/26626-wethouder-van-eekelen-over-leidschendam-centrum

https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam/26643-bewoners-eisen-maatregelen-na-toename-verkeersoverlast-door-sluipverkeer?fbclid=IwAR0qekwuNY-6ensPvprM19aecuhNtOEEnQA8Fj5VMm7tQletDiF84DLq5mQ

https://omroepwest.nl/nieuws/4802985/belangrijke-tunnels-weken-dicht-bewoners-boos-wel-open-voor-bezoekers-mall-of-the-netherlands

https://www.omroepwest.nl/radio/aflevering/west-wordt-wakker/270460776

0 reacties

Een reactie versturen

Meer berichten