steeds meer bewoners melden zich in de media

steeds meer bewoners melden zich in de media

 

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/verkeersituatie-op-de-damlaan-in-leidschendam-is-grote-ellende

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/inwoner-rijswijk-over-de-mall-dit-draait-uit-op-een-fiasco

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/voor-burgers-en-ondernemers-is-er-door-mall-ergernis

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/verkeerschaos-damlaan-geldt-ook-voor-rijnlandstraat

https://www.midvliet.nl/podcasts/midvliet-actueel/24433-ondernemers-en-bewoners-ontevreden-over-leefbaarheid-damcentrum

https://voorburgsdagblad.nl/lokaal/dertien-zaken-staan-leeg-in-de-mall

Artikel Algemeen Dagblad over autoverkeer Damcentrum

Artikel Algemeen Dagblad over autoverkeer Damcentrum

Bewoners centrum Leidschendam klaar met verkeersdrukte: ‘Na twee maanden was ons plafond zwart’ | Leidschendam-Voorburg | AD.nl

Op 14 juni publiceerde het AD een artikel over de ergernis van vele Damcentrumbewoners. Hierin is duidelijk aangegeven dat de bewoners de stroom doorgaand verkeer helemaal zat zijn. Niet alleen de herrie, de files, de onbereikbaarheid en de luchtverontreiniging is de bron van ergernis maar ook de veiligheid van onze kinderen, ouders, wandelaars en fietsers is in het geding.

via bovenstaande link is het gehele artikel te lezen.

 

Met dank voor de prachtige fotos © Frank Jansen

 

thuisaandesluis spreekt in bij beeldvormende Raad 6 juni

thuisaandesluis spreekt in bij beeldvormende Raad 6 juni

 

Tijdens een druk bezochte beeldvormende Raadsbijeenkomst heeft thuisaandesluis een aantal heldere presentaties aan de raadsleden gegeven over de situatie in ons Damcentrum .

gepresenteerd werd :

  • Het schrikbarende aantal gemotoriseerd verkeer en de politieke besluitvorming in het verleden hierover (meer dan 9000 per dag)
  • De verkeersonveiligheid mede op basis van de door de gemeente ingestelde “Wijkprikker”
  • De resultaten van het onafhankelijke geluidsonderzoek dat door onze wijkbewoners zelf is gefinancierd
  • De cijfers en resultaten van de metingen rond luchtvervuiling in het Damcentrum
  • Het vestigingsklimaat en de staat van winkels in onze wijk

De aanwezige Raadsleden waren zeer geïnteresseerd maar nu komt het aan op handelen.  Wat gaat de gemeenteraad en het college doen met al onze bevindingen?

Men kan nu in ieder geval niet zeggen dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn om besluiten te nemen hoe wij van een verlengde A4 naar een normaal bewoonbaar en bereikbaar Historisch Centrum kunnen geraken.

De vergadering werd ook live via het gemeentekanaal uitgezonden en velen van u hebben dit wellicht digitaal mee kunnen maken.

Voor diegenen die dit gemist hebben kunt u ook alsnog achteraf de vergadering en presentaties meekijken op

https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e1881af3-0ad9-41ea-a8c9-0d9603c141f7

Wij komen uiteraard hier zo snel mogelijk bij u op terug. Wij volharden in ons doel om het Damcentrum bereikbaar, leefbaar en veilig te maken.

Dit doen wij graag samen met u als wijkbewoner want alleen samen kunnen wij zaken veranderen

 

 

Gebiedsmanager Damcentrum

Gebiedsmanager Damcentrum

De gemeente heeft Ugur Yazir (de enige man op de foto) aangesteld als vervangend gebiedsmanager voor het Damcentrum. Daarnaast heeft hij als specifieke opdracht meegekregen om te onderzoeken hoe het Damcentrum autoluw kan worden gemaakt. Liever zien wij de opdracht concreter geformuleerd:

Zorg dat het Damcentrum autoluw wordt gemaakt.

Vanuit thuisaandesluis hebben wij sinds kort een structureel overleg met Ugur om deze opdracht helpen te realiseren. De voortgang van dit proces komt zeker ook op deze website terug en zal in nieuwsbrieven aan de wijkbewoners die zich hier aangemeld hebben worden teruggekoppeld. Wellicht zal er in de nabije toekomst een beroep op u allen worden gedaan om uw mening en suggesties hierover te geven.

Regelmatig spreekuren van de gebiedsregisseurs – Al het nieuws uit Leidschendam en Voorburg (hetkrantje-online.nl)

Start Vaarseizoen 2023

Start Vaarseizoen 2023

 

 

Hierom is het zo geweldig wonen aan de sluis in het Damcentrum. Gezelligheid en een zonnetje.

Het college van B&W was ook van de partij op een prachtige oldtimer boot. Het weer zat mee en de terrasjes waren overvol. Zo zien we het graag als het effe kan in Leidschendam 😉