Gemeente gaat aan de slag in Leidschendam Centrum

Gemeente gaat aan de slag in Leidschendam Centrum

Naar aanleiding van de Motie “een fijn thuis aan de sluis” van D66 en GBLV CDZ en groen links heeft wethouder van Eekelen een uitvoeringsplan aan de Raad voorgelegd.

Op zich veelbelovend hoewel helaas een groot deel van de voornemens weer uit onderzoeken bestaat.

Het voorstel en het stappenplan is hier in te zien:

3823 Raadsbrief Stappenplan Leidschendam Centrum

Stappenplan Leidschendam Centrum – versie 17062024lan:

Hoofdpunten zijn

Mobiliteit en bereikbaarheid:

– Structuuroplossing doorgaand verkeer: het in gebruik nemen van de DRIP’s (Digitale route informatie plan)

– Parkeren in Leidschendam Centrum: evaluatie van uitbreiding blauwe zone inclusief ontheffingsbeleid en het parkeerverwijssysteem

– Onderzoek naar autoluwe inrichting Leidschendam Centrum

– Onderzoek naar kansen en mogelijke effecten logistieke hub of overslagpunt

– Onderzoek naar haalbaarheid/wenselijkheid van lengte beperking en maximaal gewicht van voertuigen

– Sluisgebied doorstroom: samenwerking Provincie Zuid-Holland: pilot brugbediening (tijden), optimalisatie VRI-regeling, optie verbieden fietsverkeer over de autobrug

– De geplande mobiliteitsmaatregelen in Leidschendam Zuid hebben mogelijk ook een positief effect op Leidschendam Centrum

Volksgezondheid en milieu

Maatregelen:

– Implementatieplan opstellen voor de invoering van een pilot voor een milieuzone in Leidschendam-Centrum en tevens onderzoek naar effect en haalbaarheid voor een zero-emissiezone

– Vergroening Leidschendam-Centrum: samen met bewoners plan opstellen en uitvoeren

– Ondersteuning initiatief van ondernemers voor een afvalhub

Economie

Maatregelen:

– Promoten van elektrische vervoersmiddelen onder ondernemers

– Duidelijke kaders voor laden en lossen winkeliers

 

Damplein wordt “vergroend”

Damplein wordt “vergroend”

De VvE Damplein heeft  met de Gemeente goed samengewerkt om het binnenplein een aantrekkelijker en “groen” uiterlijk te geven. Wethouder Astrid van Eekelen was persoonlijk aanwezig bij de presentatie van het “groenplan” door de fa.Maranus Groenvoorziening.

De vergroening is onderdeel van de motie “Een fijn thuis aan de sluis” die Raadsbreed is aangenomen. Dit is dan ook een uitstekende eerste stap in de goede richting. Gebiedsmanager Ugur Yazir en de wethouder bedankt voor dit mooie resultaat.

Het voorstel moet nog wat interne procedures doorlopen maar het ziet er naar uit dat we volgend jaar een totaal andere sfeer op ons (tot nog toe) saaie en ongastvrij ogende plein gaan krijgen.

Als de leegstaande winkels dan ook weer een leuke en passende invulling gaan krijgen wordt het nog leuker wonen thuisaandesluis.

Het plan zoals wij dat allen positief hebben omarmd is hier bijgesloten.

Voor 1 juli krijgen wij van de Gemeente de planning te horen. We houden U op de hoogte

240508 – 243001 – Damplein-schetsontwerp PLUS

 

 

we zijn het meer dan spuugzat

we zijn het meer dan spuugzat

 

De sluiting van het laatste stukje tunnel geeft weer eens aan hoe kwetsbaar ons mooie Damcentrum is;

Rijen dik staan de files richting A4 met boze en agressieve bestuurders van auto’s en motoren die niets anders willen dan zsm naar de A4. Pas toen de rijen tot aan het stadhuis rezen werden handmatig de verkeerslichten met een langere tijd aangepast richting de A4. Consequentie hiervan was dan wel dat de rij vanaf de andere kant soms meer dan 10 minuten moest wachten voor hun doorgang.

Wie heeft in hemelsnaam bedacht dat het kleine straatje naar de sluis als alternatief kan dienen voor het besluit om geen 3e oeververbinding te realiseren.??

De wethouder Mobiliteit (verkeer) heeft weliswaar samen met zeer verontruste bewoners een wandeling gemaakt en zelf geconstateerd dat het Centrum echt niet geschikt is voor de grote hoeveelheid verkeer maar daarna werd het stil. Geen enkele reactie meer mogen ontvangen (zie voorgaande berichten)

Hoewel niet toegestaan rijden er dagelijks enorme vrachtauto’s over de sluisbrug en er wordt totaal niet gehandhaafd.

Als het rustiger is op dit smalle straatje scheuren er regelmatig motoren en auto’s met snelheden die op de rijkswegen niet eens toegestaan zijn. Dit alles in een zg 30 km zone.

Van alle kanten krijgen wij reacties van boze en verontruste wijkbewoners  (zowel bij ons als ook bij de diverse media) die alle vertrouwen in de gemeente kwijt zijn.

Hoever willen wij gaan in het lijdzaam toezien op het structureel negeren van ons als bewoners en onze problemen.?

Bijgesloten foto’s geven nog eens aan hoe geweldig de leukste winkelstraat van Leidschendam er uit ziet met al dat verkeer. Tijdens Koningsdag waren er vele mensen die de winkeltjes voor het eerst bezochten omdat zij normaliter door alle files doorreden. Nu de Damlaan afgesloten was had men zin en tijd om alle nieuwe leuke winkeltjes binnen te gaan en zich te verbazen over de gezelligheid.

Geef vooral een reactie en je mening en geef niet op. Samen kunnen we dingen veranderen.

redactie thuisaandesluis

wethouder Keus loopt mee met wijkwandeling

wethouder Keus loopt mee met wijkwandeling

Een groot aantal wijkbewoners is zeer ongerust over de verkeerssituatie in het Centrum. Op initiatief van wijkbewoners uit Leidschendam zuid is op 8 maart een wijkwandeling georganiseerd waarbij samen met de wethouder verkeer (Keus, GBLV) gekeken is naar gevaarlijke en ongewenste situaties.

De wethouder en een drietal ambtenaren hebben ruim de tijd genomen om samen met ons te kijken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid en woongenot te verbeteren.

Iedereen was het er over eens dat ons Centrum niet geschikt is voor de enorme hoeveelheid auto’s. Oplossingen van structurele aard hebben tijd nodig maar de wethouder vertelde dat er nu al diverse initiatieven zijn om de overlast van het verkeer aanmerkelijk te reduceren.

Wij houden als bewoners in ieder geval de moed er in en blijven actief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Een van de deelnemers had alvast iets op papier gezet dat u hier kunt inzien .verkeersproblematiek (1)

route en kort verslag:

Wijkwandeling vrijdag 8 maart

 

 

wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

Naar aanleiding van de motie “Een fijn thuis aan de sluis”, de toenemende leegstand van winkels, de (on)veiligheid voor voetgangers en fietsers en slechte luchtkwaliteit is besloten een integraal verbeterplan voor ons gebied te maken.

Vanuit het college is Wethouder van Eekelen  de eerst verantwoordelijke wethouder voor zo’n plan.

Op 29 januari is er een commissievergadering belegd over onder meer deze onderwerpen. Deze vergadering is terug te zien via deze link:

Agenda Leidschendam – Commissie Samenleving maandag 29 januari 2024 19:30 – 21:05 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Er is inmiddels gestart met een werkgroep verbetering Damplein waar bewoners van het Damplein samen met ondernemers voorstellen zullen doen tot verbetering van het plein zelf.  Om goede keuzes te kunnen maken is aan de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar een aantal rand voorwaardelijke zaken:

  • Hoe kan de akoestiek van het plein verbeterd worden zodat bij activiteiten er minder overlast voor de omwonenden ontstaat ?
  • Welke belasting kan de vloer hebben zonder dat schade aan het dak van de parkeergarage ontstaat ?
  • Laat een tuinarchitect een ontwerp maken hoe het plein meer groen kan krijgen en akoestische verbeteringen aanbrengt
  • Hoe is de toegang naar het plein veiliger en aantrekkelijker te maken ? (Damlaan niet erg aantrekkelijk om te winkelen en gevaarlijk kruispunt bij Damstraat)

Verslag van de bijeenkomst:

Bijeenkomst dinsdag 9 januari 2024 werkgroep Damplein verslag

De gemeente heeft beloofd om deze zaken voor de zomer op inspraakmomenten met de buurt te bespreken.

Inmiddels is er volop aandacht voor het gebied in de pers. Diverse publicaties en uitzendingen treft u hier onder:

https://www.midvliet.nl/podcasts/midvliet-actueel/26626-wethouder-van-eekelen-over-leidschendam-centrum

https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam/26643-bewoners-eisen-maatregelen-na-toename-verkeersoverlast-door-sluipverkeer?fbclid=IwAR0qekwuNY-6ensPvprM19aecuhNtOEEnQA8Fj5VMm7tQletDiF84DLq5mQ

https://omroepwest.nl/nieuws/4802985/belangrijke-tunnels-weken-dicht-bewoners-boos-wel-open-voor-bezoekers-mall-of-the-netherlands

https://www.omroepwest.nl/radio/aflevering/west-wordt-wakker/270460776