Geluidsmeting

Onno Mostert

17 juni 2022

Geluidsmeting

Het beloofde rapport over de geluidsduk hier op het Damplein is gereed en is hieronder op de website in te zien zijn.

Wij hebben met de verantwoordelijke wethouders een afspraak kunnen maken om het rapport officieel aan te bieden en met hen hierover in gesprek te gaan.

Dit gesprek staat gepland op donderdag 13 oktober.

Uiteraard zijn wij tevreden met de positieve reactie van het college om met ons hierover in gesprek te gaan. Een gesprek is echter een eerste start voor een langduriger contact over hoe wij samen de leefbaarheid in onze wijk kunnen verbeteren.

Het is dan ook van groot belang dat u als mede wijkbewoner input geeft voor dit- en wellicht volgende gesprekken over ons mooie Damcentrum.

Een aantal medebewoners heeft zich aangemeld om samen met ons het eerste gesprek aan te gaan en zullen dit ook voorbereiden.

Om goed beslagen ten ijs te komen vragen wij van u om ons zsm aan te geven wat u vindt dat er zou moeten gebeuren om de geluidsoverlast van het verkeer tegen te gaan. Wilt u uw suggesties komende week naar dit emailadres toezenden? (info@thuisaandesluis.nl)  Wij zullen uw suggesties ook meegeven aan de betrokken wethouders.

Dank voor uw betrokkenheid en het meedenken over onze toekomst hier in Leidschendam

Alleen samen kunnen wij zaken veranderen.

L0220526 Rapport VVE Damplein Mostert Leidschendam LS7[2380]

Dit is wat de gemeente zelf als besluit heeft genomen mbt de toegestane geluidsdruk bij woningen; Herstelbesluit Bestemmingsplan Stedelijk Gebied:

geluidshinder en normen[4012]

 

Beste mensen,
De overlast van doorgaand verkeer is enorm en wordt zomers alleen maar groter. Om de
gemeente te dwingen hier iets aan te doen zijn diverse initiatieven gestart. Denk aan de
onderzoeken naar de luchtkwaliteit (resultaten hier te vinden op de website
www.thuisaandesluis.nl) De geluidsoverlast overschrijdt met regelmaat het wettelijk
toegestane niveau maar wordt door de gemeente vaak afgedaan met incidenteel en
“binnen de marges”.
Wij zijn in gesprek met een professioneel bedrijf die zowel de metingen verricht alsook
een onafhankelijk bewijsrapportage hiervan kan maken.
Dit kan dienen als onbetwist verslag van de situatie door al het sluipverkeer en
onfatsoenlijk gedrag van automobilisten, motoren en scooters.
Als burgerinitiatief investeren wij ook financieel in zaken als dit maar ook aan onze
financiële mogelijkheden komt een eind.
Wij zijn dan ook voornemens om via crowdfunding en donaties dit onderzoek toch te
laten plaatsvinden.
Wij vragen u als mede bezorgde buurtbewoner of u hier een financiële bijdrage aan zou
willen leveren.
Graag horen wij van u of u hieraan wilt bijdragen en zo ja voor welk bedrag. Wij kunnen
dan samen met onze eigen bijdrage bezien of een onderzoek als dit haalbaar is.

De totale kosten voor een dergelijk onderzoek zijn vanaf ca. € 1500,00 inclusief
bewijsrapportage en btw.
Wij horen graag van u. Alleen samen kunnen wij zaken in onze wijk veranderen.

Graag uw reactie mailen naar info@thuisaandesluis.nl

Groet,
redactie thuisaandesluis

0 reacties

Een reactie versturen

Meer berichten