De wijk en haar vitaliteit in cijfers

De wijk en haar vitaliteit in cijfers

De gemeente heeft de ontwikkeling van het Damcentrum in kaart gebracht. Hieruit is goed af te lezen hoe het er (met het Damcentrum) voor staat en waar we in de nabije toekomst nog veel aan moeten verbeteren

Met deze link vindt u de ontwikkeling van de vitaliteit van het Damcentrum 2017-2021. Gezondheid, wonen en veiligheid scoren ongunstig, De fysieke woonomgeving en het verkeer scoren daarbij in het rood.

LV in Cijfers | Gemeente Leidschendam-Voorburg – Ontwikkeling vitaliteit 2017-2021

Er zijn slechts vijf wijken waarvan de totaalscore nog lager is: Schakenbosch, Prinsenhof Hoog, de Tol/’t Hert en de Heuvel Noord. Qua woonomgeving scoren twee wijken lager dan het Damcentrum: Prinsenhof Hoog en de Heuvel Zuid. Qua veiligheid staat Damcentrum op de vijfde plaats van onder, qua gezondheid zijn er slechts vijf wijken slechter af.

Dit alles ondanks de hoge ambities die bij het Damcentrum renovatie zijn gesteld