Parkeren te duur?

Parkeren te duur?

In de ondergrondse parkeergarage kost het niets. Als je hier wilt winkelen of gezellig eten kan dat geheel gratis met een blauwe kaart.  Race dus niet door ons mooie Damcentrum maar als je hier wilt en moet zijn ben je van harte welkom. Dit geldt niet voor al die voorbij racende auto’s en motoren. Die leveren geen enkele bijdrage aan ons woonplezier.

Autoverbod centrum?

Autoverbod centrum?

Een volledig autoverbod is niet onze eerste doelstelling. Wel een verbod op auto’s die onze straten alleen maar gebruiken om de tunnel te vermijden. Dit levert niet alleen uiterst onveilige situaties op maar ook sterk vervuilde lucht en lawaai. Hierdoor kunnen de mensen die aan deze wegen wonen niet eens met de ramen open slapen. In corona tijd waar velen van ons thuis moeten werken zijn we al genoeg opgesloten toch?

De zomers worden warmer en we hebben toch ook recht op een beetje frisse lucht?

Damcentrum te druk?

Damcentrum te druk?

Gezellige drukte zien wij graag maar een onophoudelijke stroom van sluipverkeer niet. Zomaar een paar foto’s van willekeurige momenten. in de Zomer is dit nog veel erger.

Bericht van de voorzitter VvE aan wethouder van Eekelen: Aan wethouder van Eekelen

PERSBERICHT.

“Met het bord “doorgaand verkeer” op de hoek Damplein/Plaspoelstraat wordt een lange neus getrokken naar iedereen die genoeg heeft van het sluipverkeer door het Damcentrum”. Met die boodschap heeft de vereniging van eigenaren op het Damplein haar in augustus gevraagd om het bord weg te halen. Omdat elke reactie uit is gebleven heeft de vereniging nu bij de VVD fractie aan de bel getrokken. Ze heeft de fractievoorzitter

geschreven dat een afwijzing van het verzoek teleurstellend zou zijn. Maar dat het pas echt onverteerbaar is dat de wethouder, ook na twee herhaalverzoeken, het niet eens de moeite heeft gevonden om te reageren.

De vereniging schrijft dat ze deze handelswijze beneden peil vindt en opvat als een gebrek aan belangstelling voor het leefklimaat in het Damcentrum. Die desinteresse zag ze eerder ook al in de manier waarop de wethouder omging met de bijdrage die de vereniging heeft geleverd aan de evaluatie van de economische agenda van de gemeente. In een uitgebreid stuk werd gewezen op het slechte vestigingsklimaat in het Damcentrum en het afglijden van de Damlaan door vertrek van hoogwaardige winkels. Daarnaast werd beschreven hoe

het winkelgebied stagneert op het niveau van een wijkcentrum, vooral omdat de parkeergarage zo slecht bereikbaar is.” Daarop is uitsluitend een bevestiging van ontvangst gekomen, nooit is er enige poging door de wethouder gedaan hierover verder met ons in contact te treden” schrijft de vereniging. Aan het slot schrijft ze dat ze buitengewoon ongerust is over de gevolgen van deze ongeïnteresseerde houding van de wethouder voor het woon- en werkgebied 

EINDE PERSBERICHT.