ALARM, slechte luchtkwaliteit

ALARM, slechte luchtkwaliteit

CDA in gesprek met de onderzoekers:

CDA: luchtvervuiling is een sluipmoordenaar, ook in L’dam-Voorburg – Laatste nieuws uit Leidschendam-Voorburg (midvliet.nl)

 

Hierbij het verslag van de bijeenkomst in het Tolhuis op 29 april 2022, een samenvatting van de presentatie, en de presentatie zelf.

LV2 Verslag van Bijeenkomst op 29 april in Tolhuis Leidschendam

SAMENVATTING LUCHTKWALITEIT SLUISGEBIED MEI 2022[2170]

LV2 220429-presentatie_Tolhuis_cluster_Sluis

Steeds vaker blijkt dat de luchtkwaliteit slechter is dan we dachten.

Hieronder een drietal links van artikelen uit het Algemeen Dagblad en van het longfonds waaruit dit blijkt. U kunt ook zelf  op deze link zien hoe de luchtkwaliteit bij ons is.

https://www.ad.nl/binnenland/bijna-miljoen-longpatienten-hebben-klachten-door-luchtvervuiling-ging-van-ziek-zijn-naar-ziek-zijn~a9672665/

https://www.skipr.nl/nieuws/longfonds-gemeenten-moeten-meer-doen-voor-schone-lucht/

https://www.longfonds.nl/gezondelucht/resultaat

Het nieuwe college zal dan ook met klem worden gevraagd passende maatregelen te nemen om ons hier niet te laten stikken.

 

 

Sinds 2017/18 verzamelt een groep vrijwilligers uit Leidschendam-Voorburg onder de naam LV2 – Lucht voor Leidschendam- Voorburg zo goed als mogelijk kennis over fijnstof en stikstofoxides– de twee componenten waarvoor betaalbare meetapparaten beschikbaar zijn (apparaten die nog steeds verbeterd (moeten) worden).
Deze LV2- groep brengt nu aan het begin van dit jaar een verslag uit over luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg

Samenvatting conclusies rapport:

ALARMEREND SLECHTE LUCHTKWALITEIT IN HET SLUISGEBIED – 2 MAAL ZO HOOG ALS DE GRENS DIE DE WERELD GEZONDHEID ORGANISATIE, HEEFT VASTGESTELD VOOR (NOG NET) GEZONDE LUCHT.

De lucht in het Sluisgebied en de omringende wijken is héél ongezond. Uit analyse van LV2 blijkt dat de gemiddelde concentratie fijnstof (PM2.5) in het Sluisgebied  in 2021 10,2 microgram/m3 was.
Dat is ruim een factor 2 keer meer dan de grenswaarde van 5 microgram/m3 die de WHO als maximum hanteert. Ook de concentratie van PM10 en stikstof is veel te hoog: een overschrijding van de WHO-grenswaarde met een factor van respectievelijk 1,25 en 2,13.

CONCENTRATIE FIJNSTOF IS IN ALLE WOONGEBIEDEN ROND DE SLUIS HOGER DAN TOEGESTANE NORM:– ER ZIJN GEEN UITZONDERINGEN.

De meetstations in het Sluisgebied laten verontrustende metingen zien over 2021: de concentratie rond alle 8 buitenstations  zijn norm overschrijdend voor PM 2.5: deze varieert van x microgram/m3 rond de Leidsekade tot y microgram /m3 in de Nieuwstraat

 

VOOR ELK STATION ZOALS IN DE NIEUWSTRAAT WIJZEN DE  WAARNEMINGEN VOOR BIJNA ALLE 365 DAGEN OP ONGEZONDE LUCHT.

In onderstaande lijn diagram van de gemiddelde concentratie in de Nieuwstraat over 24 uur is te zien dat deze op bijna alle dagen de jaarnorm overschrijdt (de doorgetrokken rode lijn).

Op het station Nieuwstraat zijn gedurende een geheel jaar 95 dagen van PM2.5 gemeten boven de WHO-gezondheidgrens die hoort bij een daggemiddelde (de rode stippellijn).
De gemiddelde concentratie op zo’n overschrijdingsdag is 28 mg een overschrijding van 86%;

LUCHTKWALITEIT HANGT AF VAN HET SEIZOEN EN HET UUR VAN DE DAG; DE MENGLAAG IN DE ATMOSFEER, VUURWERK, HOUT STOOK IN DE WINTER, PIEKEN IN HET VERKEER, ZIJN VOORBEELDEN VAN OORZAKEN DIE UITSCHIETERS VAN HET GEMIDDELDE BEPALEN 

In een zogenaamde doosdiagram  wordt de spreiding en verdeling van de verschillende meetwaarden inzichtelijk gemaakt. Zie ook de volgende pagina voor een basis uitleg en voor het diagram van PM2.5-fijnstof. Onder de diagrammen is een tabel toegevoegd met de getoonde waarden per station.

A. VIER STOFFEN DIE LUCHTKWALITEIT BEPALEN
Het is wetenschappelijk bewezen1 dat slechte luchtkwaliteit de gezondheid van veel mensen aantast en kan leiden tot een levensduurverkorting van gemiddeld een jaar. Dat hangt direct samen met het verminderd functioneren van hart, bloedvaten, en longen.
⦁ Stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn giftig bij inademing en kunnen longaandoeningen maar ook hart- en vaatziektes tot gevolg hebben. Stikstofoxiden worden voornamelijk geproduceerd door gemotoriseerd verkeer en scheepvaart. Hoge concentraties vinden we in de buurt van snelwegen. NH3 is geassocieerd met landbouw.
⦁ Fijnstof (PM10 en PM2.5 – resp- deeltjes kleiner dan 10, resp. 2,5 micrometer). Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes van allerlei soort. Ze brengen in de longen een ontstekingsreactie op gang. Dit kan leiden tot luchtwegklachten, zoals een astma-aanval, benauwdheid en hoesten. Ook het hart krijgt het zwaar. Bronnen voor fijnstof zijn onder andere industrie, houtstook, vuurwerk en verkeer.
⦁ Roet (elemental carbon – EC) (diameter kleiner dan 0,3 micrometer) ) en ultrafijnstof (UFP) (kleiner dan 0,1 micrometer) zijn het resultaat van onvolledige (EC) en vrijwel volledige verbrandingsprocessen (UFP). Roet dringt daarom diep binnen in de longen en richt des te meer schade aan. Bronnen van roet zijn vooral het verkeer (diesel en benzine), en houtstook (schadelijk binnenshuis, maar ook in de directe omgeving door uitstoot via schoorstenen).
⦁ Ozon (O3) –wordt gevormd door luchtvervuiling onder invloed van zonlicht. Gezondheidseffect: luchtwegklachten. Onder de invloed van ozon kan smog (een teveel aan fijnstof) ontstaan. Voor de algehele leefbaarheid op aarde is koolstofdioxide (CO2)- beheersing cruciaal om de temperatuurstijging binnen de perken te houden. In woonvertrekken, klaslokalen, etc. kan CO2 en ozon worden gereguleerd door goed te ventileren.

B. Actie en Politiek
In de raadsvergadering van 25 januari 2022 werden 3 belangrijke moties, ingediend door verschillende partijen, behandeld. Met unanimiteit werd besloten dat een maximum snelheid van 80 km per uur op de rijks – wegen rondom Leidschendam – Voorburg, en dus rondom Den Haag, wenselijk is – goed voor luchtkwaliteit, stikstof en geluid. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de doorstroom snelheid van het verkeer niet negatief wordt beïnvloed. Overleg met buurgemeentes om dit bij het Rijk aan te kaarten moet dus worden begonnen.
Heel belangrijk ook was een unaniem besluit om in het kader van het getekende Schone Lucht Akkoord de recente inzichten en aanbevelingen van de Wereld Gezondheid Organisatie in het lokale beleid mee te nemen in het te voeren beleid. Voor de komende verkiezingen lijkt dit ook een belangrijk ijkpunt om te kijken hoe de verschillende partijen dit in hun programma hebben opgenomen.
Een derde motie om subsidie in te zetten voor terugdringen van houtstook haalde het niet; de partijen die tegen waren vonden dat individuele vrijheid daarmee in het gedrang zou komen. Dit blijft nog wel een lastig punt want de omgeving heeft niet de keus om de adem in te houden als ergens hout wordt gestookt.
Meer lokaal spelen er serieuze problemen, zoals de nog verder toegenomen verkeer congesties in het Sluis gebied en de omgeving van The Mall, of de directe omgeving van Station Voorburg om enkele voorbeelden te noemen. LV2 verzamelt informatie over de luchtkwaliteit bij deze knelpunten. Verwacht kan worden dat deze problemen tot initiatieven van bewoners kunnen leiden.

Het gehele rapport over de cluster “SLUIS” kunt u hieronder downloaden:

LV220212-cluster_rapportage_Nieuwstraat_v2.1

Bericht van het Algemeen Dagblad over de lucht rond de Mall of the Netherlands

Zoveel viezer is de lucht rond grootste shoppingmall van Nederland geworden | Auto | AD.nl

https://www.ad.nl/auto/zoveel-viezer-is-de-lucht-rond-grootste-shoppingmall-van-nederland-geworden~a4df272e/