wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

wethouder van Eekelen projectwethouder Damcentrum

Naar aanleiding van de motie “Een fijn thuis aan de sluis”, de toenemende leegstand van winkels, de (on)veiligheid voor voetgangers en fietsers en slechte luchtkwaliteit is besloten een integraal verbeterplan voor ons gebied te maken.

Vanuit het college is Wethouder van Eekelen  de eerst verantwoordelijke wethouder voor zo’n plan.

Op 29 januari is er een commissievergadering belegd over onder meer deze onderwerpen. Deze vergadering is terug te zien via deze link:

Agenda Leidschendam – Commissie Samenleving maandag 29 januari 2024 19:30 – 21:05 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Er is inmiddels gestart met een werkgroep verbetering Damplein waar bewoners van het Damplein samen met ondernemers voorstellen zullen doen tot verbetering van het plein zelf.  Om goede keuzes te kunnen maken is aan de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar een aantal rand voorwaardelijke zaken:

  • Hoe kan de akoestiek van het plein verbeterd worden zodat bij activiteiten er minder overlast voor de omwonenden ontstaat ?
  • Welke belasting kan de vloer hebben zonder dat schade aan het dak van de parkeergarage ontstaat ?
  • Laat een tuinarchitect een ontwerp maken hoe het plein meer groen kan krijgen en akoestische verbeteringen aanbrengt
  • Hoe is de toegang naar het plein veiliger en aantrekkelijker te maken ? (Damlaan niet erg aantrekkelijk om te winkelen en gevaarlijk kruispunt bij Damstraat)

Verslag van de bijeenkomst:

Bijeenkomst dinsdag 9 januari 2024 werkgroep Damplein verslag

De gemeente heeft beloofd om deze zaken voor de zomer op inspraakmomenten met de buurt te bespreken.

Inmiddels is er volop aandacht voor het gebied in de pers. Diverse publicaties en uitzendingen treft u hier onder:

https://www.midvliet.nl/podcasts/midvliet-actueel/26626-wethouder-van-eekelen-over-leidschendam-centrum

https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam/26643-bewoners-eisen-maatregelen-na-toename-verkeersoverlast-door-sluipverkeer?fbclid=IwAR0qekwuNY-6ensPvprM19aecuhNtOEEnQA8Fj5VMm7tQletDiF84DLq5mQ

https://omroepwest.nl/nieuws/4802985/belangrijke-tunnels-weken-dicht-bewoners-boos-wel-open-voor-bezoekers-mall-of-the-netherlands

https://www.omroepwest.nl/radio/aflevering/west-wordt-wakker/270460776

Sijtwendetunnel afgesloten

Sijtwendetunnel afgesloten

Beste mensen,
U heeft een tijdje weinig van ons gehoord maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Wij zullen u binnenkort weer de vorderingen en ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief laten weten.

Een belangrijke ontwikkeling op dit moment is dat de Sijtwendetunnel tussen 4 februari en 18 mei door de weeks gesloten zal zijn wegens werkzaamheden aan de verlichting.
Dit gaat uiteraard voor behoorlijke consequenties zorgen voor de bereikbaarheid van onze Gemeente.
Vanuit diverse verontruste bewoners is een brief naar het college van B&W opgesteld die hierbij is bijgesloten.

Tunnel sluiting 2024

Aan U de vraag of (indien u het met de inhoud van deze noodkreet eens bent) U deze brief wilt ondersteunen met uw handtekening.
In dat geval wordt u verzocht een mail met uw naam en een JA te sturen naar de initiatiefnemer van deze brief.
Het emailadres hiervoor is henkthomas37@icloud.com

Uw steun en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Indien er in uw eigen omgeving ook verontruste wijkbewoners zijn is hun steun ook zeer gewenst.
Alleen samen kunnen wij dingen veranderen

Namens de initiatiefnemers in deze,

Met vriendelijke groet
de redactie van thuisaandesluis

De gemeente heeft ons het volgende laten weten:

Er komt een uitgebreide communicatiecampagne de komende weken waarbij wij via berichtgeving op de gemeentelijke sociale media kanalen, in het Krantje, in de digitale nieuwsbrief, website mensen zullen informeren over de afsluiting(en).

Kijk verder voor meer informatie en de actuele omleidingsroutes op www.rws.nl/verlichting-sijtwendetunnel

Voor vragen kun je contact opnemen met 0800-8002, van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over werkzaamheden in de regio kun je vinden op www.zuidhollandbereikbaar.nl

Ondernemers – Factsheet Sijtwendetunnel A4_DEF

Hier treft u het antwoord van de gemeente op de ingezonden brief:

310124 Antwoordbrief bewoners Damcentrum DEF

Afsluiting zorgt ook voor agressie:

Sebastiaan fotografeert sluipverkeer en wordt bedreigd: ‘Dacht dat hij ging slaan’ – Omroep West

steeds meer bewoners melden zich in de media

steeds meer bewoners melden zich in de media

 

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/verkeersituatie-op-de-damlaan-in-leidschendam-is-grote-ellende

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/inwoner-rijswijk-over-de-mall-dit-draait-uit-op-een-fiasco

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/voor-burgers-en-ondernemers-is-er-door-mall-ergernis

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/verkeerschaos-damlaan-geldt-ook-voor-rijnlandstraat

https://www.midvliet.nl/podcasts/midvliet-actueel/24433-ondernemers-en-bewoners-ontevreden-over-leefbaarheid-damcentrum

https://voorburgsdagblad.nl/lokaal/dertien-zaken-staan-leeg-in-de-mall

Artikel Algemeen Dagblad over autoverkeer Damcentrum

Artikel Algemeen Dagblad over autoverkeer Damcentrum

Bewoners centrum Leidschendam klaar met verkeersdrukte: ‘Na twee maanden was ons plafond zwart’ | Leidschendam-Voorburg | AD.nl

Op 14 juni publiceerde het AD een artikel over de ergernis van vele Damcentrumbewoners. Hierin is duidelijk aangegeven dat de bewoners de stroom doorgaand verkeer helemaal zat zijn. Niet alleen de herrie, de files, de onbereikbaarheid en de luchtverontreiniging is de bron van ergernis maar ook de veiligheid van onze kinderen, ouders, wandelaars en fietsers is in het geding.

via bovenstaande link is het gehele artikel te lezen.

 

Met dank voor de prachtige fotos © Frank Jansen

 

thuisaandesluis spreekt in bij beeldvormende Raad 6 juni

thuisaandesluis spreekt in bij beeldvormende Raad 6 juni

 

Tijdens een druk bezochte beeldvormende Raadsbijeenkomst heeft thuisaandesluis een aantal heldere presentaties aan de raadsleden gegeven over de situatie in ons Damcentrum .

gepresenteerd werd :

  • Het schrikbarende aantal gemotoriseerd verkeer en de politieke besluitvorming in het verleden hierover (meer dan 9000 per dag)
  • De verkeersonveiligheid mede op basis van de door de gemeente ingestelde “Wijkprikker”
  • De resultaten van het onafhankelijke geluidsonderzoek dat door onze wijkbewoners zelf is gefinancierd
  • De cijfers en resultaten van de metingen rond luchtvervuiling in het Damcentrum
  • Het vestigingsklimaat en de staat van winkels in onze wijk

De aanwezige Raadsleden waren zeer geïnteresseerd maar nu komt het aan op handelen.  Wat gaat de gemeenteraad en het college doen met al onze bevindingen?

Men kan nu in ieder geval niet zeggen dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn om besluiten te nemen hoe wij van een verlengde A4 naar een normaal bewoonbaar en bereikbaar Historisch Centrum kunnen geraken.

De vergadering werd ook live via het gemeentekanaal uitgezonden en velen van u hebben dit wellicht digitaal mee kunnen maken.

Voor diegenen die dit gemist hebben kunt u ook alsnog achteraf de vergadering en presentaties meekijken op

https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e1881af3-0ad9-41ea-a8c9-0d9603c141f7

Wij komen uiteraard hier zo snel mogelijk bij u op terug. Wij volharden in ons doel om het Damcentrum bereikbaar, leefbaar en veilig te maken.

Dit doen wij graag samen met u als wijkbewoner want alleen samen kunnen wij zaken veranderen